Vi är stolta över vår analysavdelning!

Datum: 18 juni 2014

Vi är stolta över vår analysavdelning!

Idag återfinns exempelvis Mojang, Scan och Samsung bland kunderna.

Uppdragens karaktär varierar men kan exempelvis innefatta värderings – och uppköpskonsultation, fusioner, finansiering eller förhandlingshjälp.
Har du frågor får du gärna av dig till oss på analys, vi kan hjälpa dig!


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan