Kjeldsberg Eiendomsforvaltning blir delägare i TidX Förvaltning

Datum: 24 april 2024

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning blir delägare i TidX Förvaltning

Det norska fastighetsförvaltningsbolaget Kjeldsberg Eiendomsforvaltning köper 34 procent av aktierna i fastighetsförvaltningsbolaget Tidx Förvaltning, med huvudkontor i Göteborg. Samarbetet är ett betydande steg i att utöka portföljen inom fastighetsförvaltning och verksamhet i Norden.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, ett helägt dotterbolag till R.Kjeldsberg AS, etablerat 1999. Bolaget har under de senaste åren etablerat sig som ledande förvaltare av bostäder och kommersiella fastigheter med helhetsperspektiv på fastighetsförvaltning. Företaget erbjuder sina tjänster i hela Norge. Med en omsättning på ca. 290 miljoner NOK 2023 och 115 anställda har företaget en solid position.

Tidx Förvaltning AB är specialiserat på förvaltning och drift av kommersiella och bostadsfastigheter, främst i Göteborgsregionen. Bolaget förvaltar cirka 600 000 kvadratmeter kommersiell fastighet och 1 500 lägenheter. Verksamhetsåret 2022/23 omsatte bolaget 40 miljoner kronor och sysselsätter 32 anställda.

Ole Petter Bjørseth, ordförande i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, framhåller att partnerskapet är en del av företagets strategi.

– Vi ska växa på den nordiska marknaden, och ge våra kunder ett komplett utbud av tjänster inom fastighetsförvaltning. En viktig del av partnerskapet är att vidareutveckla våra affärsområden inom hållbarhet, energi och miljö, säger Bjørseth.

– Vi har lagt ner mycket tid på den här processen, och har blivit väl bekanta med TidX Förvaltning. Vi delar synen på fastighetsbranschens möjligheter och utmaningar och har en gemensam och stark ambitionsnivå för vidare tillväxt och utveckling av företaget. Att vi båda också är måna om ett långsiktigt och hållbart perspektiv lägger en god grund för samarbetet.

Kjeldsberg Eiendomsforvaltning är ett gediget och ansvarsfullt norskt företag med lång tradition och gott rykte som är måna om att utveckla partnerskap med rätt personer och med solida varumärken. Det har vi hittat i Tidx Förvaltning, säger Bjørseth.

Som ett nästa steg i TidX utveckling och framfart har man valt att ”kroka arm” med den Kjeldsberg Eiendomsforvaltning. TidXs ägare Mattias Antonsson och Fredrik Rudfeldt är fortsatt huvudägare med 66% ägande.

Skarpa har varit rådgivare till köparen i transaktionen.

Mer information:

www.kjeldsberg-ef.no

www.tidx.se

Transaktionsteam skarpa:
Niklas Edler

Caroline Eriksson


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan