CDI Global

2013 blev Skarpa en del av den internationella arenan för företagsaffärer genom att gå med i CDI GLOBAL.

Vi är en del av vår omvärld och arbetar därför globalt i våra projekt

Sverige och svenskt näringsliv är och har alltid varit starkt beroende av internationella relationer och utbyten. I stort sett alla transaktioner som Skarpa projektleder har en internationell prägel eftersom alla våra affärer marknadsförs internationellt i varierande grad.

2013 blev Skarpa en del av den internationella arenan för företagsaffärer genom att gå med i CDI GLOBAL. Det är ett affärsnätverk som grundades för över 40 år sedan och har väl upparbetade referenser i framförallt Europa och USA. Inom CDI Global samarbetar de lokala kontoren nära varandra och finns representerade genom 35 kontor över alla världsdelar, med undantag för Afrika.

CDI GLOBAL har deltagit som rådgivare i bildandet och upplösningen av multinationella industrikonglomerat i Europa och USA. Våra lokala partners har djup branschkunskap, de talar språket och förstår de lokala affärsmetoderna och kulturerna.

Inriktning

Nätverket riktar sig till mellanmarknaden med transaktioner, vanligtvis under $ 250 miljoner i företagsvärde, men vi har rådgivit i affärer uppemot $ 2 miljarder i företagsvärde.

Fokus ligger på strategiska värden, industridynamik och konkurrensmässiga faktorer. Det finns lång erfarenhet kring gränsöverskridande transaktioner och komplexa projekt.

CDI har kontor runt hela världen.

Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan