Integritetspolicy

Nedan hittar du den integritetspolicy som gäller för Skarpa. Läs bland annat om hur vi hanterar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vår webbplatsadress är: https://www.skarpa.se.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part).

I Skarpas uppdrag med att sälja företag ingår att finna köpare till dessa företag, i detta arbete kontaktar Skarpa företrädare för branschkollegor till det aktuella företaget för att kunna ge dessa företag möjlighet att förvärva bolaget. Personuppgifter för att kunna kontakta företrädare för dessa företag hämtas då in från offentliga register för att Skarpa skall kunna genomföra uppdraget.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi kontrollerar alla som hanterar personuppgifter på vårt uppdrag, för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. De företag vi anlitar får endast hantera dina uppgifter utifrån skriftliga instruktioner från oss.

1) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

2) Redovisningsföretag som hanterar vår ekonomifunktion.

Som standard samlar vår hemsida inte in några personuppgifter om besökare och samlar endast in de uppgifter som visas på skärmen för användaruppgifter för registrerade användare.

Cookie-filer

Följande cookie-filer används av oss, läs mer via länkar

  1. Cookie Notice & Compliance for GDPR / CCPA – En cookie lagras i webbläsaren efter att besökaren klickat att hen godkänt notisen om användning utav cookies
  2. WordPress cookies – https://codex.wordpress.org/WordPress_Cookies
  3. Google Analytics cookies – https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys

Vår hemsida samlar inte in någon information för analys

Vilka vi delar dina data med

Som standard delar inte vi några personliga datauppgifter med någon tredje partner inte heller vår hemsida plattform WordPress delar inte som standard några personliga uppgifter med någon.

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter du anger i din profil. Webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information. Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål och
gällande lagkrav.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har rätt att uppdatera, radera eller flytta dina personuppgifter när du märker att den information vi har om dig är inkorrekt.

Vi på Skarpa strävar efter att all den information som vi behandlar skall vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig.

Hur vi skyddar din information

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller behörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Ändrade integritetsvillkor

Skarpa kan komma att löpande uppdatera dessa integritetsvillkor efterhand som vi ändrar vår hantering av personuppgifter eller det kommer andra lagkrav eller direktiv. Vi rekommenderar dig att läsa igenom villkoren för att vara uppdaterad om hur Skarpa skyddar och hanterar din personliga information.

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

I vårt uppdrag med att sälja och värdera företag ingår att finna och erhålla information om aktuella företag /personer. Personuppgifter hämtas från offentliga register. Med kunder och samarbetspartners tecknar vi avtal kring GDPR. Mer om vår integritetspolicy kan du läsa här .

Kontaktinformation

Skarpa AB,
Kungsgatan 59,
11122 Stockholm

Orgnr: 556713-7418
Telefon: 08-669 86 62
E-post: info@Skarpa.se

Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan