Indutrade förvärvar Conroy Medical AB.

Datum: 8 juni 2012

Indutrade förvärvar Conroy Medical AB.

Pressmeddelande 2012-06-05

”Conroy Medical AB och Conroy Production AB har sedan början på 1990-talet byggt upp en fin verksamhet inom utveckling och produktion av utrustning för att svetsa blodpåsar, som exporteras över hela världen. Idag är man världsledande inom denna nisch. Tisdagen den 5 juni 2012 hade ägarna till de båda bolagen kommit överens med ledningen i Indutrade AB om att att sälja Conroybolagen till ett av Indutrades dotterbolag, som kommer att driva bolagen vidare i enlighet med nuvarande strategi. Se bifogat pressmeddelande:

Pressmeddelande i Pdf

Skarpa har varit rådgivare till säljarna. Transaktionsledare har varit Amanda Norre


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan