IKEA:s varumärke värderat till 75 miljarder – hur beräknas värdet på ”IKEA”?

Datum: 9 augusti 2012

IKEA:s varumärke värderat till 75 miljarder – hur beräknas värdet på ”IKEA”?

Interogo Foundation har marknadsvärderat och internsålt sitt varumärke till Inter IKEA. Skälet är okänt men handlar sannolikt om förflyttning av förmögenhet och synliggörande av ett tidigare inte realiserat marknadsvärde. 75 miljarder materialiseras ju först nu när en transaktion sker.

Behovet av marknadsvärdering av immateriella tillgångar ökar kraftigt och på Skarpa har vår värderingsavdelning haft fullt upp under hela 2012 med immateriella värderingar. Ofta relaterat till köpeskillingsallokering (PPA, Purchase Price Allocation) i samband med bolagsförvärv under IFRS reglerna.

Man pratar normalt om tre utgångspunkter för att ringa in en tillgångs värde. Kostnads-, inkomst- eller marknadsbaserad värdering. Detta gäller för alla typer av tillgångar. Även aktier. En marknadsbaserad värdering är t ex det samma som att jämföra två aktietransaktioner, mer känt som multipelvärdering (t ex ”hur många gånger vinsten är bolaget värt”).

Den mest signifikanta och teoretiskt mest korrekta är dock de inkomstbaserade metoderna. Dessa liknar de traditionella kassaflödes- eller EVA-baserade modellerna och bygger på att immateriella tillgångar genererar, med avdrag för riskjusterad kapitalkostnad och tid, nettokassaflöden. En av dessa metoder är s.k. Relief of Royalty. En annan är Excess Earnings Method.

Interogo har låtit Inter IKEA betala 3% av IKEAs omsättning i royalty och därmed bidragit med 6,5 miljarder i intäkter på varumärket under förra året. Detta innebar en tillväxt på 5,9%. Om vi omvandlar detta till en multipel så betyder det att varumärket nu alltså skall vara värt 11.5x royalty intäkterna. Det låter ju mycket.

Värderingsmodellen Relief of Royalty bygger på principen att en ägare kommer att slippa att betala framtida royalties och därmed vinner hem en sparad kostnad (= kassaflöde). Denna besparing kan värderas. Så låt oss baklängesräkna IKEAS värdering.

Alla värderingar är känsliga för antaganden och man kan diskutera om 12% är en rimlig kapitalkostnad. Att den skall vara rejält högre än kapitalkostnaden för fasta anläggningstillgångar är självklart. 10% ger ett Fair Value på 96 miljarder och 14% ett värde på 63 miljarder.

Det ser dock ut som om vi med en enkel värderingsmodell kan återskapa värderingslogiken kring 75 miljarder.

Informationskälla:
http://www.di.se/artiklar/2012/8/9/prislappen-pa-ikea-75-miljarder/
http://www.svd.se/naringsliv/ikeas-varumarke-vart-75-miljarder_7408404.svd#


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan