Börsmultiplarna går kräftgång – men den onoterade marknaden har ökat

Datum: 23 november 2011

Börsmultiplarna går kräftgång – men den onoterade marknaden har ökat

I ett 10 års perspektiv ligger p/e (aktiepris/nettovinst) på ca 13 medan marknaden i november legat på 11,5 (källa Carl Hammer, SEB). De flesta verksamheter i Skarpas portfölj av M&A-projekt har god orderingång vilket bekräftas av signaler från delar av marknaden (se Lotorp-indexet nedan). Fram till juni 2011 har också priserna ökat i den onoterade marknaden. Det är nog inte konstigt. En 10-årig svensk statsobligation ger ca 1,70%. Att ta risk för att få avkastning är nödvändigt och många ser nu förvärv av ett ägarlett bolag som attraktivt. Då kan man åtminstone kontrollera sitt innehav och agera på de risker som finns i marknaden.

Priserna fortsätter upp i den onoterade marknaden

Onoterade företagsaffärer i norra Europa ser ut att ha en prisuppgång under första halvan av 2011 enligt småbolagsindex från Leading Edge Alliance. EV/EBIT multiplarna har gått upp successivt och ligger till skillnad från börsmarknaden på medelvärdet ca 6 sedan starten av indexet 2005. Bottennoteringen konstaterades under 2009-2010. Både antal affärer och köpeskillingarna föll och bankerna lånade absolut inte ut några pengar till förvärv. Det gör de nu, om än med visst urval. Viktigast är orderingång och kassaflöden. Detta pekar på två viktiga värdedrivare i värderingen av företag: a) stabila kassaflöden och b) tillgång till finansiering (i kassaflödesvärderingen ingår detta i beräkningen av avkastningskravet WACC).

Tillgången till förvärvskrediter påverkar indirekt prissättningen

Kreditmarknaden lånar normalt ut 2-3 ggr EBITDA vilket kan utgöra 50-60% av förvärvskrediten. Detta stödjer också signalerna att det går att räkna hem multiplar på +6 så länge banken går in som partner. Allt handlar om förhandling och hur starkt förankrade kassaflödena är och hur bolagets ställning i marknaden ser ut. Banken kommer inte att ligga på det högre spannet av utlåningsmultipel med mindre än att målbolaget är lätt att genomlysa och att framtida prognoser är trovärdiga och förankrade.

Framtidens företagsvärderingar hänger på orderingången

Ett kul inslag är den mindre private equity gruppen Lotorp (http://www.lotorp.com/) som skickar ut orderingångsindex från sin portfölj av onoterade, mindre bolag. Indexet bekräftar att orderingången var riktigt stark under 2010 och en bit in på våren 2011. Detta har sannolikt också påverkat hur köpare och säljare värderar framtiden. Hur 2011 och 2012 kommer att se ut står skrivet i stjärnorna men de flesta bedömare menar, och så även Lotorp, att vi kan förvänta oss en minskning i efterfrågan under 2012.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan