Vem är bästa köparen för Dig?

Datum: 3 mars 2015

Vem är bästa köparen för Dig?

Tänk på att nästan alla typer av köpare kommer att kräva att du som säljare stannar kvar under viss tid för att underlätta övergången. Dina utfästelser om företagets förträfflighet kommer att synas för eller senare.

Genom att först identifiera det perfekta resultatet av din exit, kommer du också att kunna bestämma den bästa partnern för överlåtelsen. Här kommer några exempel på typiska Köpare som Skarpa har i sitt register på över 700 köpare i Sverige.

Ett annat företag (strategisk köpare / industriell köpare)

En av de mest uppenbara köparna av ett företag är faktiskt ett annat företag. De företag som driver tillväxt genom förvärv benämns ofta som ”strategiska köpare.” Strategiska köpare förvärvar företag i linje med deras kärnstrategi snarare än enbart baserat på finansiella nyckeltal i målbolaget.

Generellt gäller regeln att strategiska köpare betalar bättre än andra. Men det förutsätter att tilläggsförvärvet också verkligen är av strategisk betydelse. Enbart kostnadssynergier eller intäktssynergier brukar inte räcka för att den industriella köparen skall kliva in i ett budrace mot t ex private equity fonder (i Sverige kallat riskkapitalister) som ofta kan bjuda attraktivt med stöd av högre ”leverage” (lägre avkastningskrav pga skuldsättning).

Baksidan med att sälja till industriella köpare är att stora omstruktureringar ofta är att vänta när synergier skall realiseras genom sammanslagning och effektivisering. Genom att sälja till en strategisk köpare, kan du riskera jobben för anställda i de funktioner som överlappar från företag till företag (som redovisning, personal och marknadsföring). Dessutom kan varumärke och bolagskultur som byggts upp under lång tid försvinna.

Att sälja till en strategisk köpare kan vara perfekt för företagare som söker en lukrativ exit, där den framtida inriktningen av företaget, företagskulturen och dess anställda inte är det viktigaste.

Private Equity (Riskkapitalbolagen)

När banksektorn avreglerades ökade också möjligheterna för banker att låna ut med framtida kassaflöden som enda säkerhet (genom att ta aktierna i pant).

Private equity fonderna (PE-fonder) är investeringsinstrument för institutionella investerare eller förmögna privatpersoner. PE-fonderna förvärvar kassaflödesstarka bolag med hög belåning från bank och/eller andra låneinstrument. En PE-fond vill ha 100% kontroll men ta så lite ekonomisk risk som möjligt. Resultatet av ett lyckat PE-case är väldigt hög avkastning på insatt eget kapital oavsett om målbolaget säljs efter 5-7 år eller refinansieras. Refinansiering betyder att man efter en tid återställer ursprunglig belåning (bolagets vinster har amorterat ner lånen) och delar ut kapital till ägarna. Som en kapitalexit utan att sälja bolaget vilket ger direktavkastning till fondandelsägarna.

PE-fonderna kan tillföra de finansiella resurserna och affärssinnet att ta din verksamhet till nästa nivå, och i många fall kommer de att behålla företagens ägare och ledning vilket gör PE-fonden till ett bra alternativ om du skulle föredra att behålla en andel av ditt företag. Eftersom PE-fonderna traditionellt har haft stor framgång med att generera avkastning kan en återinvestering av köpeskillingen i det nya ägarbolaget vara ett mycket attraktivt sätt att ”hänga på” i utvecklingen framåt.

Sälja till ett PE-företag är ett bra sätt att hjälpa ditt företag att förverkliga sin fulla lönsamhetspotential. Men tänk också på att de nya ägarna kommer att ha fullt fokus på att upprätthålla amortering och bankvillkor (covenants) vilket kräver tung månadsrapportering.

Family Office

Family Office liknar riskkapitalbolagen i vissa avseenden men har som främsta mål att säkerställa att en eller flera förmögna familjers rikedom spänner över flera generationer. Ofta är familjens industriella historik av betydelse vid val av investeringsobjekt och beslutsprocessen kan vara en intern angelägenhet snarare än en etablerade beslutsprocess.

Som ett resultat, jämfört med riskkapitalbolagen tenderar Family Office att hålla mer konservativa portföljer, investera på längre tidshorisonter och ta mindre aktiva roller i portföljbolagen.

Family Office förvärv är också mer sällsynt. Eftersom de investerar med lägre eller ingen skuldsättning alls är priserna som de erbjuder oftast lägre än deras PE- eller strategiska motsvarigheter. Family Office är dock idealiska för ägare som söker industriell vägledning och/eller riktning.

Industriella ägarbolag (industriella investmentbolag)

Industriella ägarbolag finns främst för det enda syftet att äga andra företag vilket naturligtvis kan liknas vid Private Equity. De säljer inte några produkter eller tjänster av sina egna utan genererar istället avkastning från utdelning av det bestånd som de äger i andra företag. I USA är det mest kända exemplet Warren Buffett’s Berkshire Hathaway som ofta söker en kontrollpost i bolag.

Ett exempel på ett industriellt fokuserat investmentbolag som inte fusionerar sina bolag är Indutrade. Indutrade förvärvar oftast hela aktieposten men erbjuder ledningen att stanna kvar och driva bolaget vidare.

Privat köpare (Management Buy-In)

En privat köpare (kan också vara en grupp) består vanligtvis av en eller några individer (med avsikt att vara operationellt aktiva) som backas upp av investerare. Investerare är villiga att finansiera förvärvet, övertygade om att individen/gruppen kommer att generera en avkastning under deras vägledning. Även om detta scenario innebär en förstagångs köpare och alla tillhörande risker, kan det ändå vara ett bra sätt att säkerställa den långsiktiga livskraften i ditt företag med ny ledning och energi. Om du är viktig för ditt företag (ägarberoende) och du vill se ditt företag utvecklas vidare utan dig och samtidigt få marknadsmässigt betalt kan detta vara ett alternativ. Baksidan är att överlåtelsen behöver ske över tid. Du som säljare behöver ofta stanna kvar och säkra övergången och sannolikt hjälpa till med finansieringen av förvärvet genom att låna ut (säljarrevers) delar av köpeskillingen.

Dina anställda (Management Buy-out)

Sälja till externa köpare – som i alternativen ovan – innebär säkerligen att de nya ägarna önskar ändra bolagets inriktning på ett eller annat sätt. Om du letar efter en exit-möjlighet som gör att ditt företag att behålla sin nuvarande kurs i din frånvaro är dina anställda ett alternativ. Genom att erbjuda en aktieöverlåtelseplan via ett nytt ägarbolag till de anställda (eller enbart ledningen) kan du som åldrande företagsägare säkra att du behåller kontrollen över övertagandet. Ofta är båda parter oroliga att de får betala för mycket respektive får för lite betalt. Det kan då vara lämpligt att ta in en oberoende rådgivare som hjälper till. Om banken är med och finansierar kan man på många sätt säga att de villkor banken accepterar i sig sätter ramen för hur mycket köpeskillingen bör vara. T ex är det en tumregel att en bank lånar ut så att 50% av köpeskillingen kan amorteras under 3-5 år. De andra 50% måste betalas kontant eller genom lån av Säljaren.

Prata med Skarpa i god tid

Försäljningen av ditt företag är en process som du bör ta dig tid med. Även om du inte har någon given tidsplan för försäljningen av ditt företag kan det vara bra bara för att förstå vilka typer av köpare dras mot företag som ditt. Ta en titt på några av de köpare som passar dig, och diskutera dina alternativ med en erfaren rådgivare hos oss på Skarpa.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan