Fairness Opinion till styrelsen på det offentliga erbjudandet från

Fairness Opinion till styrelsen av Dignita Systems AB

Det amerikanska företaget 1A Smart Start lägger ett bud på Aktietorgsnoterade Dignita Systems, som tillverkar alkoholmätare och alkotest. Budet är på 11:30 kronor kontant per aktie.

Jämfört med Dignitas slutkurs på tisdagen på 8:00 kronor innebär budet en premie på 41,3 procent.

De två största aktieägarna, Björkbron AB och Jumeirah Limited, med ett sammanlagt innehav om 76,2 procent av antalet utestående aktier och röster i Dignita, har oåterkalleligen och ovillkorat åtagit sig att acceptera budet.

Den oberoende budkommittén för Dignita Systems rekommenderar enhälligt innehavare av aktier att acceptera 1A Smart Starts uppköpserbjudande. Kommittén har inhämtat en så kallad fairness opinion från den oberoende experten Skarpa AB, enligt vilken erbjudandet ur en finansiell synvinkel är skälig för aktieägarna i Dignita Systems.

En erbjudandehandling avseende erbjudandet beräknas offentliggöras omkring den 15 maj 2017. Acceptperioden förväntas inledas omkring den 16 maj och avslutas omkring den 7 juni.

Skarpas team
Magnus Lövdén
Anton Strid

Dignita Systems hemsida

1A Smart Start hemsida

Press Release

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan