Fairness Opinion till styrelsen på det offentliga erbjudandet från Bygghemma

Fairness Opinion av Sleepo AB

Sleepo är en av Sveriges ledande återförsäljare av möbler och heminredning på nätet som erbjuder över 14,000 produkter från en mängd kända varumärken.

Bygghemma (BGH) lämnade den 27 juli 2020, genom sitt helägda dotterbolag Inredhemma Sverige AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Sleepo AB att överlåta sina aktier. För varje aktie i Sleepo erbjuder BHG ett kontantvederlag om 4,50 kronor per aktie, vilket innebär en total värdering av köpet på 55,9 miljoner kr och en premie på +28% på den genomsnittliga viktade aktiekursen de senaste 30 dagarna.

Sleepos styrelse anser att erbjudandet är skäligt från en finansiell synvinkel för Sleepos aktieägare och denna åsikt baseras även på, och stöds av, en så kallad fairness opinion utförd av Skarpa AB.

Skarpas rådgivare:
Fredrik Olsson
Mai-Mai Brändström Björklund

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan