har förvärvats av

AB Hugo Carping förvärvar Bra Gross Sverige AB

AB Hugo Carping har den 8 mars 2024 förvärvat samtliga aktier i Bra Gross Sverige AB. Köpet sker med kontanta medel där Bra Gross Sverige AB blir ett helägt dotterbolag till AB Hugo Carping. De operativa delägarna i Bra Gross Sverige AB kommer fortsatt vara engagerade i bolaget efter transaktionen. Genom förvärvet blir den samlade omsättningen för bolagsgruppen drygt 400 miljoner kronor.

”Vi ser stora synergier i köpet. Förutom att vi stärker marknadsnärvaron i den del av landet som är mest tätbefolkad skapar vi en bra plattform för ytterligare tillväxt.”, säger ordförande PG Carping i en kommentar.

Svensk VVS-grossistmarknad präglas av en hög grad av konsolidering där ett fåtal aktörer är verksamma. Den nya företagsgruppen skapar förbättrade möjligheter i fråga om logistiska lösningar och kommer även erbjuda nya och befintliga kunder ett större produktutbud. Initialt kommer bolagen drivas vidare som separata bolag för att sedan gradvis integreras.

AB Hugo Carping bedriver VVS-grossistverksamhet sedan 1947. Kunderna finns i hela landet och utgörs mestadels av små och medelstora installationsbolag. Företaget har sitt säte i Arlöv där huvudkontor och centrallager är beläget. Förutom den lokaliseringen finns även butiker i Helsingborg och Stockholm. Den samlade omsättningen 2023 var ca 170 miljoner SEK med 37 anställda.

Bra Gross Sverige AB bedriver VVS-grossistverksamhet sedan 2000. Företaget har sitt säte i Örebro där huvudkontor och centrallager är beläget. Därtill finns butiker i Täby, Västberga, Norrköping samt ett säljkontor i Linköping. Kunderna finns i Stockholm och runt omkring i Mälardalen och utgörs till största delen av installationsbolag samt e-handelskunder. Omsättningen 2023 var ca 237 miljoner SEK med 39 anställda.

Skarpa har varit rådgivare till säljaren i transaktionen.

 

Mer information

Bra Gross – Din naturliga VVS-partner

Carpings | Gör VVS enklare för dig!

 

Skarpas team

Johan Forsén

Filip Herlin

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan