R&D Spandex expanderar i Norden genom förvärv av Schneidler Grafiska ABs sign- och displayverksamhet.

Datum: 17 augusti 2016

R&D Spandex expanderar i Norden genom förvärv av Schneidler Grafiska ABs sign- och displayverksamhet.

Schneidler Grafiskas anor sträcker sig tillbaka till 1600-talet men nuvarande ägarfamilj har drivit företaget sedan 1890-talet. Verksamheten i Schneidler Grafiska AB delas upp i två delar där offset, bind och industriellt tryck överlåts till Edvard Schneidler AB. Schneidler Grafiska AB och Schneidler Norge AS med en kvarvarande försäljningsvolym på cirka 170 MSEK säljs till R&D Spandex AB.

Spandex, ägda av Chequers Capital, är en av världens ledande helhetsleverantörer inom skyltproduktions- och displaybranschen. Spandex har över 20.000 kunder i 15 länder med det största sortimentet av produkter och tjänster på marknaden. För mer information, besök www.spandex.com

Genom affären ges de bästa förutsättningarna för en fortsatt utveckling av respektive affärsgren. Edvard Schneidler AB startar sin verksamhet den 1 Juli och R&D Spandex tog över Schneidler Grafiska AB och Schneidler Norge AS den 1 Augusti.

Magnus Lövdén på Skarpa har varit rådgivare till ägarna i Schneidler-Företagen AB genom hela transaktionen. Legal rådgivare till ägarna har varit Carl Björk och Mattias Karlsson på Mannheimer Swartling.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan