Nya förslag om skatteregler.

Datum: 19 juni 2014

Nya förslag om skatteregler.

I förra veckan kom nya förslag om skatteregler från Företagsskattekommittén. Förslaget som kallas ”Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet”. Med det nya förslaget om ett nytt avdrag kan bolagsskatten sänkas till 16,5 %.

Företagsskattekommittén föreslår samtidigt att företagens ränteavdrag stoppas. I grova drag kan effekterna sammanfattas med att lönsamma bolag utan lån får en mer gynnsam skattesituation, medan bolag som har mer än 25 % av vinsten i lån, dvs många riskkapitalbolag och fastighetsbolag, förlorar på reformen.

Läs hela förslaget:

http://www.regeringen.se/content/1/c6/24/21/81/f423e79d.pdf

Läs mer:

http://www.di.se/artiklar/2013/9/13/sa-slar-borgs-nya-skatteforslag/

http://www.driva-eget.se/nyheter/skatt/165-procent-i-bolagsskatt-och-stopp-for-ranteavdrag


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan