Vad har skett med värderingar av onoterade företag?

Datum: 7 april 2009

Vad har skett med värderingar av onoterade företag?

Detta har haft stor påverkan på förutsättningarna för näringslivet och investeringsförmågan. Dagligen kan vi höra och läsa om minskad orderingång, försämrade framtidsutsikter och om varsel och personalneddragningar. Hur har då detta påverkat värdeutvecklingen på svenska onoterade bolag, vars värdeutveckling vi inte kan följa på samma sätt som noterade bolags?

Enligt branschstatistik har antalet företagsöverlåtelser varit färre under senaste året. Förhållandet mellan värde och resultat (p/e) har minskat på börsen med upp till 50%. Detta har även påverkat små och medelstora bolag (SME-segmentet). För många av dessa företag är dock situationen bättre då de vanligtvis inte är lika finansiellt exponerade, dvs de har inte lika mycket lån. Många av dessa företag är fortfarande strategiskt och industriellt intressanta för flera köpargrupper som söker bra, välskötta företag. Företag som visar goda resultat, tillväxtmöjligheter och utvecklingspotential.

Det finns köpare som vill kompensera minskad organisk tillväxt och minskat resultat med företagsförvärv. Därtill är starka företag ständigt på utkik efter verksamheter som kan utveckla nya marknader produkter eller tjänster åt dem.

Skarpa följer marknadens utveckling noga genom att årligen genomföra en mängd företagsvärderingar och företagsöverlåtelser. Vår bedömning är att värdet på onoterade mindre och medelstora företag generellt minskat något. Värderingsprinciperna är dock oförändrade i vårt segment, men då vinst prognoserna faller, faller även företagsvärdena. Vi ser för närvarande inga tecken på att multiplarna i SME-segmentet ändrats markant för bra och välskötta bolag. Multiplarna i detta segment förändras lite i högkonjunktur och förändras därmed mindre i lågkonjunktur. Det är som vanligt resultatet som till största delen påverkar företagsvärdet.

På Skarpa arbetar vi med utförliga och dagsaktuella värderingar av bolag. Syftet kan vara att skapa underlag inför en försäljning, uppköp eller som grund inför strategiska beslut i syfte att skapa framtida värde i företaget. Skarpa har en erfaren analysavdelning som bidrar till att skapa klarhet i vad företagens värde uppgår till och hur värdet kan utvecklas över tiden.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan