Tubman AB har förvärvats av Ernströmgruppen.

Datum: 4 oktober 2023

Tubman AB har förvärvats av Ernströmgruppen.

Ernströmgruppen har förvärvat 75 % av aktierna i Tubman AB som förser den nordiska marknaden med nische- och specialprodukter inom VA och VVS.

Bolaget är en ledande distributör av segjärnsrörsystem till den svenska VA-marknaden, omsatte 163 MSEK under 2022 och kommer att ingå i affärsområde Water & Energy.

Tubman, som är ett familjeföretag i andra generationen, är baserat i Stockholm med försäljning i hela Norden. Nuvarande ägare kvarstår som delägare och samtliga anställda kommer arbeta kvar i bolaget.

Skarpa har agerat som rådgivare och varit ansvarig för att driva transaktionsprocessen åt ägarna av Tubman AB.

Pressrelease

Ernströmgruppen

Tubman

Skarpas team:
Johan Forsén
Anton Strid

 


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan