Thalamus Networks avyttrar fiberdata Installation

Datum: 20 juli 2007

Thalamus Networks avyttrar fiberdata Installation

Thalamus Networks avyttrar dotterbolaget Fiberdata Installation AB i Trelleborg, med ca 35 medarbetare.

Köpare är ledningen för Fiberdata Installation. Den koncernmässiga realisationsvinsten uppgår till ca 9 MSEK. Fiberdata Installation är ett företag som utför elinstallationer, vilket inte ligger inom ramen för Thalamus Networks kärnverksamhet.

Skarpa var rådgivare till Thalamus Networks i affären.

Affären kräver ett godkännande av en bolagsstämma i Thalamus Networks AB. En extra bolagsstämma kommer preliminärt att hållas i augusti och en separat kallelse kommer att publiceras senast två veckor före bolagsstämman.

För ytterligare information kontakta Kristina Englund, VD Thalamus Networks AB, 08-635 95 93, 0703-27 70 33, Anders Ekborg, styrelseordförande Thalamus Networks, telefon 0707-48 68 61

Om Thalamus Networks AB

Thalamus erbjuder data- och telekommunikationslösningar som stödjer och
effektiviserar verksamheten för företag och verksamheter både inom
offentlig och privat sektor. Lösningarna anpassas till kundens behov och
omfattar allt från relativt enkla telefoni- och nätverkslösningar till
kraftfulla konvergerade kommunikationsnät för hantering av tusentals
användare i enskilda organisationer eller publika nätverk, till exempel
stadsnät.

I Thalamuskoncernen ingår företaget Fiberdata som bygger
nät och levererar tjänster med fokus på kundspecifika lösningar som
baseras på öppna standarder. I Thalamuskoncernen återfinns även bolaget
PtoP IT-Consulting AB, som erbjuder företag och organisationer
kvalificerade IT-tjänster för drift, design och förvaltning av IT-miljö.
Thalamuskoncernen är noterad på Nordiska börsens Small Cap lista, har
165 medarbetare och omsatte 221 Mkr under 2006.

För mer information, besök: www.thalamus.se


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan