SKL Kommentus förvärvar AffärsConcept

Datum: 1 juli 2009

SKL Kommentus förvärvar AffärsConcept

SKL Kommentus förvävar AffärsConcept

SKL Kommentus förvävar AffärsConcept
Syftet med förvärvet är att i framtiden kunna erbjuda ett heltäckande stöd inom upphandlingsområdet till kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag.

Skarpa var säljarens rådgivare i affären.

Läs mer om AffärsConcept och affären på AffärsConcepts hemsida.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan