Saint-gobain Ecophone säljer Ecolux till ThinkWay

Datum: 31 januari 2008

Saint-gobain Ecophone säljer Ecolux till ThinkWay

Ecolux utvecklar, tillverkar och säljer belysning för professionellt bruk. Kunderna utgörs främst av byggföretag och installatörer. Huvudsaklig marknad är Sverige och applikationerna finns inom kontor och utbildning. En mindre del av omsättningen går på export. Företaget är nu inne i en expansiv fas och har bl a etablerat produktions samarbeten i Kina.

ThinkWay förvärvade Ecolux AB i januari 2008. För 2007 uppgår omsättningen till 73 mkr och EBITA resultatet till 4,5 mkr. Företaget sysselsätter 46 personer.

Efter förvärvet omfattar koncernens verksamhet tre rörelsedrivande bolag,
GARAM Elektronik AB, Cibes Elteknik AB, Ecolux AB och omsätter ca 200 Mkr.
ThinkWays avsikt med förvärvet är att fortsätta att utveckla verksamheten i linje
med den strategi som ligger och med ett ökat fokus expandera verksamheten.

Skarpa AB var rådgivare åt Saint-Gobain AB i affären.

Läs mer:
www.thinkway.se
www.ecolux.se


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan