har genomfört en

Videotech Sverige AB har genomfört en MBO

Videotech Sverige AB, har med hjälp av Skarpa genomfört en management buyout.

Transaktionen genomfördes i juni månad där två majoritetsägare avyttrade sitt hela innehav. Tidigare minoritetsägaren äger idag alla av bolagets aktier.

Skarpa bistod ägarna genom Johan Forsén i att strukturera, finansiera och projektleda transaktionen.

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan