har förvärvats av

Spol & Industriservice har förvärvats av Renall

Spol & Industriservice AB har tecknat avtal med Renall som ny tillväxtpartner för bolagets framtida tillväxtresa. Renall förvärvar i och med transaktionen en majoritetspost. Bolagets nuvarande ägare kvarstår som betydande aktieägare samt kommer fortsatt vara operativt verksamma i sina ledningsfunktioner.

Genom att dela kunskap och erfarenheter är förhoppningen att både Renall och Spol & Industriservice skall kunna fortsätta sina tillväxtresor i en ännu snabbare takt.

Spol & Industriservice AB är ett väletablerat företag i regionen som har utvecklats inom sin bransch sedan 2002 på ett imponerande sett och har en enastående kundnöjdhet och en bra marknadsposition i sitt verksamhetsområde. Tillsammans med Renall kan man nu stärka sitt erbjudande inom högtrycksspolning, slamsugning, torrsugning, miljökonsulter samt avfall- och återvinningstjänster i en större region.

Renall är en ledande och snabbt växande regional plattform för miljövänliga avfalls- och återvinningstjänster med omsättning om ca 400 mkr under 2023. Genom transaktionen så får blir nuvarande ägare i Spol ägarpartners med både grundarna av Renall samt SEB Private Equity. SEB Private Equity är en del av SEB som fokuserar på att utveckla små och medelstora bolag genom att ingå partnerskap med entreprenörer och ledning samt genom aktivt styrelsearbete tillföra kompetens, erfarenhet och nätverk.

–Vi ser mycket positivt på att ha fått en ny delägare som vi sedan tidigare haft ett gott samarbete med, som har finansiell styrka och kan tillföra kompetens till många områden i företaget. Vi ser med tillförsikt fram emot vårt nya samarbete säger Lars Strandstedt och Andreas Wissting.

-Vår ambition är att Spol och Renall tillsammans med de anställda ska fortsätta att växa som den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen med en affärsmodell som möjliggör ökad återvinning och en cirkulär ekonomi, Ronny Fyhr vd Renall. Skarpa har varit rådgivare till säljaren i transaktionen.

Mer information:

Renall pressmeddelande

Spol & Industriservice hemsida

Renall hemsida

Skarpas team:
Niklas Edler
My Jarby
Anton Strid

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan