har förvärvat

Solreneriet förvärvar DS Facility Management och skapar SOL Facility Services

Solreneriet AB förvärvar serviceföretaget DS Facility Management i Stockholm, och byter inom kort namn till SOL Facility Services AB. Det sammanslagna företaget med cirka 700 anställda flyttar till nya lokaler på Södermalm i Stockholm.

– Vi är glada att tillsammans få bygga vidare på en större och mer framtidsinriktad organisation med kunden i centrum, säger Tina Wessman Hellstadius, Vd SOL Facility Services. Vi kompletterar och förstärker varandra på ett bra sätt. Nu kan vi öka takten i vår expansion i Sverige, vilken avstannade under pandemin Covid-19 som hade en kraftigt negativ inverkan på affärerna.

Skarpa har varit rådgivare till köparna i transaktionen.

Mer information:

Solreneriet AB

Pressmeddelande

Skarpas Transaktionsteam:

Niklas Edler
Anton Strid

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan