har förvärvats av

Nordic Green Energy säljer Select Audiobooks AB

Från och med 1:a januari 2013 så överlåter Nordic Green Energy, Select Audiobooks till Select Trading.

Select Audiobooks är Sveriges ledande helhetsleverantör av hemunderhållning inom främst bensinfackhandeln och servicefackhandeln. Företaget omsätter 2012 knappt 70 MSEK och har många landets ledande detaljhandelskedjor som sina kunder.

Nordic Green Energy levererar grön el från sol, vind och vatten i Sverige och Finland och har över 110 000 anläggningar i Sverige och Finland. Nordic Green Energy har 10 000 företag och mer än hälften av Sveriges kommuner och kommunala bolag som kunder. Under 2012 levererade Nordic Green Energy 4,9 miljarder kWh grön el.

Skarpa har varit Nordic Green Energy’s rådgivare.

Transaktionsteam från Skarpa
Fredrik Olsson.

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan