har förvärvats av

Automation West Ab har förvärvats av Eurocon Consulting AB

Automation West-koncernen består av de rörelsedrivande företagen Automation West Engineering AB och Automation West Elteknik AB. Eurocon förvärvar båda de rörelsedrivande företagen genom ett förvärv av samtliga aktier i Automation West Engineering AB från moderbolaget Automation West AB.

Företagen grundades 2003 och har för närvarande 21 medarbetare och omsätter 25 miljoner kronor. Företagen besitter hög kompetens och har lång erfarenhet av olika branscher och processer inom automationsområdet.

”Det här blir ett enastående samgående. I och med detta kommer vi att tillsammans med Eurocon kunna erbjuda våra kunder en bred och djup kompetens. Automation West Engineering AB blir ett starkt tillskott med el- och automationstjänster” säger Peter Nilsson, VD, Automation West Engineering AB.

”Genom förvärvet etablerar sig Eurocon i södra Sverige och följer strategin, som innebär att bli rikstäckande. Tillsammans kommer vi att kunna utveckla verksamheten för både Automation West och Eurocon med nya kompetenser, nya kunder och nya branscher. Automation West har under ett antal år haft en bra utveckling både vad gäller resultat och omsättning” säger Peter Johansson, VD, Eurocon Consulting AB

EUROCON är en svensk koncern som grundades 1990 med huvudkontor i Örnsköldsvik och verksamhet i rad större städer i Sverige. Bolaget är listat på AktieTorget. Eurocon har ca 170 medarbetare och erbjuder konsulttjänster och produkter för olika processer inom massa- och papper-, energi-, kemi-, verkstads- samt gruv- och stålindustrin.

Transaktionen slutfördes 2013-10-02.

Skarpa har varit rådgivare till säljaren Automation West AB.

Transaktionsteam från Skarpa
Malcolm Hamilton

Kontakta oss


    Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

    När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

    Intresseanmälan