LabRum AB förvärvas av ADDvise Group AB (publ)

Datum: 24 februari 2016

LabRum AB förvärvas av ADDvise Group AB (publ)

LabRum AB är ett av Sveriges äldsta företag inom försäljning av laboratorieinredning och skyddsventilation för laboratorier. I förvärvet ingår även dotterbolagen LabRum Klimat Oy och LabRum AS samt ägarandelen i intressebolaget Kinda Snickeri Fastighets AB.

Kunderna återfinns både inom den privata och offentliga sektorn. Sverige är den största marknaden, men många kunder återfinns även i övriga Norden. En mindre del av omsättningen kommer från export till Europa och övriga världen.

LabRum har idag omkring 20 anställda. Räkenskapsåret 2014/2015 omsatte gruppen ca 72,5 MSEK och genererade ett EBITDA-resultat om ca 7,4 MSEK.

ADDvise och LabRums verksamheter kompletterar varandra väl. För ADDvise är förvärvet strategiskt viktigt, eftersom LabRum kommer att öka utbudet av produkter, stärka närvaron på den nordiska marknaden samt stärka kompetensen inom laboratorieinredning, skyddsventilation och apparatur för ADDvise affärsområde Lab.

Skarpa har varit rådgivare till ägarna i LabRum AB genom hela transaktionen.

Transaktionsteamet har bestått av:

Amanda Norre

Erik Geijer

Anders Malmström, Advokat DLA Piper


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan