Intralinks syn på antalet M&A-affärer

Datum: 4 december 2014

Intralinks syn på antalet M&A-affärer

Intralinks (NYSE:IL) har nyligen släppt en rapport avseende deras syn på utvecklingen av antalet M&A-affärer samt värdet av dessa under främst Q1 2015. Denna rapport bekräftar till stor del våra slutsatser från världsmötet med CDI Global i Chicago i september i år (se http://skarpa.se/blogg/inlagg-2014/cdi-globals-arsmote-i-chicago/feed), nämligen att:

– M&A-marknaden är på väg uppåt i nästan hela världen, Sydamerika undantaget.

– Uppgången leds av USA tack vare en starkare amerikansk ekonomi. Under Chicago-mötet redogjorde bl a Carlyle Group om multiplar upp till 13x EBIT.

– Energi-, teknik- och hälsosektorn är det branscher som det just nu verkar vara störst efterfrågan på bland globala köpare.

I rapporten förutspås att antalet affärstransaktioner kommer vara betydligt högre under det första kvartalet 2015, mellan 10% och 14%, jämfört med samma period 2014. Anledningen till ökningen anses främst vara god, och billig, tillgång till kapital samt att det värsta från både den finansiella och statsfinansiella krisen från 2008 respektive 2010 nu är över och ekonomierna i USA och Europa nu indikerar att bli att mer stabila. Orosmomenten kommer förstås fortfarande från Östeuropa, med Putin i spetsen, och Mellanöstern (Syrien, Israel/Palestina, IS…)

Med ett scenario att företagens kassaflöden ökar framöver, förvärvsfinansiering är fortsatt billig och att konjunkturen är på väg uppåt är fler företagstransaktioner är att vänta. För en företagsledning kommer strategidiskussionerna för tillväxt därmed att behöva ta hänsyn till förvärvsalternativet så att tillväxten ska kunna ske tillräckligt snabbt.

Skarpa har genom sina nationella och internationella nätverk goda möjligheter att hjälpa er med att förverkliga er förvärvsstrategi.

Vill du läsa hela rapporten hittar du den här:

Intralinks® Deal Flow Predictor™ (DFP) Rapport.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan