Come & Stay Nordic har sålts till investeringsfonden Frame Invest

Datum: 5 mars 2013

Come & Stay Nordic har sålts till investeringsfonden Frame Invest

Försäljningen sker som ett led i en tydlig tillväxtstrategi efter en lyckad turnaround. Via ett gemensamt holdingbolag köper Frame Invest 77 procent av aktierna. Resterande 23 procent är fördelade på fyra medarbetare, härunder VD Anders Hartmann. Ambitionen är att tredubbla omsättningen inom några få år.

Skarpa har representerat säljarna genom transaktionsledare Jesper Wigelius.
Advokat för säljarnas räkning var Martina Etemad på White & Case.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan