CDI Globals årsmöte i Chicago

Datum: 13 oktober 2014

CDI Globals årsmöte i Chicago

Låt oss gå igenom de trender som diskuterades och som kan komma att påverka Sverige och Skarpa på lokalt plan:

USA går som tåget

Transaktionsmarknaden i USA är stark, pådriven av den allt starkare amerikanska ekonomin. Detta har visat sig både i värderingsmultiplar och i volymen av transaktioner. CDI Globals hittills största gemensamma transaktion genomfördes också i USA när amerikanska Chemlogics såldes till belgiska Solvay för 1,3 miljarder US dollar. Flera projekt pågår hos oss i dagsläget med amerikanska intressenter på köparsidan. Vi tror att USA kommer att fortsätta att växa i betydelse. Amanda och Magnus träffade flera ledande Private Equity-aktörer för att diskutera affärer i allmänhet och svenska affärer i synnerhet. Tom Rabaut, The Carlyle Group, poängterade förändrade förutsättningar för PE-sektorn: ”The formula to buy low, pay down debt and sell high is not a functional formula today. The valuations are high and we expect to pay higher purchase prices than we anticipate to be exit prices in the future so the value must come from strategic fixes and operational improvement”. Detta uttalande säger ganska mycket. Vi tycker att detta är påtagligt även i den nordiska PE-marknaden där en fungerande banksektor (tillgänglighet till förvärvslån) hållit värderingarna på hyfsade nivåer trots ekonomiska kriser i omvärlden.

Indien går mot stabilitet

Indien har under senare år haft en svag politisk situation, vilket har bidragit till såväl BNP och direktinvesteringar i landet har sjunkit. Enligt Abhijeet Karwa på vårt CDI-kontor i Mumbai är den politiska stabiliteten tillbaka efter att National Democratic Alliance under ledning av BJP vann stort. Indien tycks alltså gå en motsatt väg än Sverige i fråga om möjligheter till ekonomiska reformer. Speciellt svensk fordonsindustri, livsmedel och pappersindustri är av stort intresse för Indien och ingen har väl undgått att höra ryktena om Mahindra & Mahindras (äger Ssangyong) intresse av SAAB/Nevs i Trollhättan. Fredrik Olsson, VD på Skarpa, besökte Indien i förra veckan och mötte Abhijeet Karwas team för att diskutera samarbete för att länka svensk och indisk industri.

Kina vill förvärva internationellt men kulturella skillnader försvårar

Skarpa har genom Amanda och Malcolms rådgivning vid Munters förvärv av Proflute, goda erfarenheter av att genomföra bolagsförsäljning i Kina. Förutom kulturella skillnader påverkar flera legala omständigheter hur en affär kan se ut. Amanda lyfter speciellt fram synen på affärsavtal och möjligheterna till förflyttning av kapital över gränsen till och från Kina. Steve Markscheid från Wilton Partners höll en mycket intressant föreläsning om utmaningarna med M&A i Kina. Det är tydligt att det finns stora kinesiska intressen (och kapital) att göra direktinvesteringar i USA, Europa, Asien och inte minst i Afrika men det är också tydligt att kinesisk affärskultur inte alltid förstår ”våra” västerländska behov av att strukturera och legalisera affärsprocesser. I Kina är affärsrelationen viktigare än avtalet medan vi i väst helst vill ha ett avtal på plats innan en affärsrelation kan utvecklas. Detta gör att många potentiella transaktioner rinner ut i sanden. När affärer skall göras med Kina är det absolut nödvändigt att ta hjälp från rådgivare med erfarenhet från kinesiska marknaden.

Avslutningsvis – Sverige i ett internationellt perspektiv

Företagsaffärer över gränserna kommer att öka. Svenska företag behöver förvärva kapacitet och etablera sig geografiskt för att kunna öka sina marknadsandelar samtidigt som de stora tillväxtländerna måste utveckla sina internationella direktinvesteringar. Sverige är ett mycket uppskattat land att göra affärer med, eftersom vi har en hög affärsetik och renommerad ingenjörstradition. Svensk teknik och svenskt affärsmannaskap är efterfrågat internationellt så vi hoppas på att många svenska entreprenörer kommer att våga titta utanför gränserna för att utveckla sina företag.

CDI Global är en organisation med huvudkontor i Amsterdam med etablerade kontor i 35 länder. Skarpa är delägare i CDI Global BV och Magnus Lövdén, en av Skarpas partners, sitter med i CDI Management Committee med ansvar för organisationen globalt.


Anmäl dina intresseområden till Skarpas köpardatabas.

När du skickar informationen till oss godkänner du att vi registrerar dig i vår databas.

Intresseanmälan